Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

solodor
1317 81a0
Reposted byjulann julann

June 27 2015

solodor
Reposted byjanvajda janvajda
solodor
Reposted fromFlau Flau viaDragnur Dragnur

June 26 2015

solodor
Safety tips from Anubis
Reposted fromikari ikari viaDragnur Dragnur

June 22 2015

solodor
0637 c701 500

June 18 2015

solodor
3485 5b45
Reposted bylamnedbarcalledheavenpanda3renanadoapenguinfeetskizzodaswarkeinhuhnAronbramshottmariaxawaria

June 10 2015

solodor
4703 d0dc

May 10 2015

solodor
6085 0db1 500
the Binding of Isaac: rebirth
Reposted byprimevalpsychedlixmanson1205

May 08 2015

solodor
4134 5fd3 500

May 07 2015

solodor
solodor
Reposted fromLane Lane viasebner sebner
solodor
3687 e180 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viadobry dobry
solodor
Sprzedał nabój-rekwizyt z edycji kolekcjonerskiej gry komputerowej.

Policja wjechała mu na chatę.

Sprawa trwała 3 lata.
 
http://gfx.filmweb.pl/n/konkurs/zdjecie%201.JPG

Kluha666 jakiś czas temu wygrał w konkursie nabój z wygrawerowanym kodem do gry Sniper Elite v2. Zwycięzca nagrodę postanowił sprzedać, chętny znalazł się szybko, doszło do transakcji. Kod wysłany został od razu przez Internet, nabój poleciał pocztą. Sprawa rozwiązana?

Jak w filmach. Godzina 6:00, walenie do drzwi, "Policja! Otwierać". Tak zwani smutni panowie przechwycili nabój i szybko dobrali się do (niezwykle skromnego) "handlarza bronią".

"Przeszukali cały pokój, zadali kilka podchwytliwych pytań czy gram w piraty, albo czy palę jointy. Wyjaśniłem im całą sprawę, że nabój wygrałem, sprzedałem i chciałem wysłać. Skopiowali cały wątek, wszystkie maile na pendrive i pojechali."

"Zapomniałem o całej sprawie aż do dziś. Ponieważ otrzymałem taką przesyłkę! Po 3 latach oddali nabój!"


http://x3.cdn02.imgwykop.pl/c3201142/comment_lM3dggbVeF8W5GyZzkQ5yUJqi918n3hB,w400.jpg

Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadobry dobry
solodor
0309 86f4
Reposted fromfungi fungi viasoba soba
solodor
3027 129c 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viasoba soba

April 24 2015

solodor
8196 3954

April 06 2015

solodor
0994 987f
Reposted byMirrrr96 Mirrrr96
solodor
0991 3fe7 500
Reposted byzitabel zitabel

April 04 2015

solodor

April 02 2015

solodor
2034 a06a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl